Majątek spółdzielni w łapach Barańskiego

9 lutego 2016 r.

 

Majątek spółdzielni w łapach Barańskiego

 

 

         

  Zapoznaliśmy się z „Refleksjami po walnym zgromadzeniu” prezesa Barańskiego w grudniowym „Echu Pojezierza”. Prezes po 8 miesiącach stwierdził, że „jego przebieg potwierdził prawdę zdawałoby się oczywistą – członkowie SM Pojezierze zainteresowani są rozwojem Spółdzielni i wykazują się zbiorową mądrością przy podejmowaniu najważniejszych dla Spółdzielni decyzji”. Potem mamy coś o ważnych dla spółdzielców  uchwałach (w tym ważne absolutorium dla samego Barańskiego) i o prezentowanej przez zarząd logice długofalowych działań.    

  Na te tzw. walne zgromadzenia chodzą już tylko pracownicy SM i ich rodziny, więc w/w „zbiorowa mądrość”, to tylko mądrość nakierowana na utrzymanie pracy w spółdzielni pod wodzą Barańskiego.

  Z kolei w/w „logika długofalowych działań”  zarządu to zagadnienie, którego bać się powinni zarówno normalni mieszkańcy, jak i pracownicy SM. Od lat obserwujemy i opisujemy tę logikę. Logika włodarzy polega na staraniach o maksymalne wyrwanie fruktów z majątku spółdzielni. Jak długo powyższą patologię można przykrywać faktem napisania wniosków i sięgnięciem po środki unijne na remonty ?

 

  Właśnie dostrzegliśmy baner na lokalu użytkowym zawłaszczonym przez Barańskiego w nowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 52 – baner o treści „Wynajmę”. Lokal ten stał 2,5 roku pusty, co identyfikujemy jako zabieg socjotechniczny Barańskiego mający udowodnić, że wyrwanie go z majątku spółdzielni to nie jest dla niego biznes, ale może nawet jakiś akt poświęcenia, bo wszak tak długo musiał utrzymywać pustostan. Oczywiście niebagatelny wpływ na powyższe musiało też mieć trwające do połowy 2015 r. śledztwo i być może nasza zeszłoroczna akcja informacyjna skierowana do pośredników nieruchomości:  

 

http://pojezierze.vot.pl/index.php/archiwum/2015/183-list-do-posrednikow-nieruchomosci

 

  Wracając do banera „Wynajmę” – w ramach prowokacji zadzwoniliśmy na numer telefonu tam podany. Odebrała jakaś pani reprezentująca Barańskiego. Dowiedzieliśmy się, że stawka czynszu za lokal wynosi 35 zł/m2 + VAT, i że umowa musi być zawarta na minimum 5 lat. Pozwolimy sobie na parę obliczeń. Za lokal Barański ostatecznie zapłacił śmieszną kwotę 3800 zł/m2, co przy powierzchni 420 m2 daje nam 1.596.000 zł. Czynsz 35 zł/m2 przy w/w powierzchni daje nam 14.700 zł netto miesięcznie i 176.400 zł rocznie. Jeżeli cenę nabycia 1.596.000 zł podzielimy przez roczny dochód z czynszu 176.400 zł otrzymujemy ilość lat, w których Barański „wychodzi na zero” i pozostaje mu nieruchomość warta miliony zł. Jak łatwo obliczyć jest to prawie dokładnie 9 lat. Jak widzicie drodzy spółdzielcy, gdy Barański dojdzie już do „zasłużonej emerytury” z ZUS, która będzie pochodną jego horrendalnych zarobków w SM Pojezierze, będzie miał jeszcze dodatkowo naprawdę fajny dodatek finansowy z zawłaszczonej nieruchomości. Wszystko kosztem spółdzielni. Nieruchomość ta mogłaby przecież latami przynosić dochody spółdzielni. Mogłaby też być sprzedana po cenie rynkowej, bez ustawianej pod Barańskiego sprzedaży.

  Na marginesie informujemy, że Barański jest w sporze z mieszkańcami bloku przy ul. Piłsudskiego 52, których zmusił do ustanowienia na rzecz jego lokalu służebności parkingowej, stawiając bramkę i pozbawiając w/w mieszkańców w istocie miejsc parkingowych pod domem.     

 

  Nawiązując do obłudnych wywodów prezesa – jesteśmy przeciwko rozwojowi spółdzielni ukierunkowanemu na zawłaszczanie gruntów spółdzielczych przez władze spółdzielni i ich znajomych; nie dostrzegamy zbiorowej mądrości u osób, które służbowo muszą chodzić na hucpę pana prezesa zwaną walnym zgromadzeniem; logika długofalowych działań - przy uwzględnieniu obserwacji wyczynów Barańskiego i spółki z lat poprzednich – wskazuje, że przyszłość przyniesie nam kolejne patologie, i że organy państwa w takiej sytuacji po raz kolejny beztrosko „doradzą” spółdzielcom, że jak macie nieprzyzwoitych prezesów i nieprzyzwoitą radę nadzorczą, to ich odwołajcie. No, chyba że w orbicie zainteresowania obecnych władz RP i zreformowanych organów ścigania pojawi się także prywata i korupcja gospodarcza panosząca się w tak wielu spółdzielniach mieszkaniowych …        

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions