Jak głosują przedstawiciele?

Ci, którzy - z nazwy- są Państwa przedstawicielami na Zebraniach Przedstawicieli głosują w sposób zadziwiający. Wydaje się, że odrobina logicznego myślenia, racjonalności i uczciwości wobec członków spółdzielni, powinna skłaniać do odmiennego głosowania.

Oto przykłady tych głosowań na ZP z dnia 27.11.2007 r.: - wniosek o zmianę brzmienia § 22 ust. 3 statutu (likwidacja quorów zapewniających Barańskim nieusuwalność): za 0 głosów, przeciw 54, - wniosek o umieszczenie na stronie internetowej dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5: za 0 głosów, przeciw 52, - wniosek o dodanie w statucie § 38 ust. 4 o następującej treści: „kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien na Walnym Zgromadzeniu przedstawić, jakie ma przygotowanie do pełnienia tej funkcji”: za 0 głosów, przeciw 60, - wniosek o dodanie w statucie do § 43 ust. 4 następującej treści: „W sprawozdaniu Zarządu, o którym mowa w ust. 3 należy podać: - przeciętne wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników administracji Zarządu”: za 1 głos, przeciw 53

Należy także dodać, że prezydium Zebrania Przedstawicieli to zawsze konfiguracja członków rady nadzorczej i ewentualnie pracownika SM, którzy to dobrze wiedzą jak sprawnie i z zapewnieniem pełnego zadowolenia zarządu, przeprowadzić zebranie (prezydium ZP z dnia 3.06.2008 r.: przewodnicząca Jolanta Przeborowska, sekretarz Krzysztof Sekścinski, asesor Zenon Złakowski, asesor Andrzej Włodarski).

Co do pewności jaką Barański ma, odnośnie uchwał podejmowanych przez ten niby najwyższy organ spółdzielni, najlepiej świadczy umowa dzierżawy optycznej sieci kablowej z VECTRA Inwestycje S.A. z dnia 15.12.2006 r. Barański w kontraktach umawia się bowiem na konkretne uchwały - do podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli. Nie łudźmy się, gdyby nie wydarzenia roku 2008, w tym donos pracowników, akcja medialna, zbieranie podpisów i aktywność mieszkańców na Zebraniach Grup Członkowskich – nie mielibyśmy już sieci.

Głosy

Głosy

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions