Rada Nadzorcza SM Pojezierze

    Ugruntowaną tradycją w SM Pojezierze jest wybieranie członków rady nadzorczej z zasady przychylnych zarządom. Analiza praktyk wyborczych budzi wątpliwość co do tego, kto naprawdę wybiera członków rady nadzorczej. Po ugruntowaniu, a raczej zawłaszczeniu władzy, to zarząd faktycznie steruje wyborami członków rady nadzorczej. Nie będziemy opisywać według jakiego klucza, bo jest to oczywiste.

Informujemy, że w składzie rady są osoby zasiadające po kilkanaście lat. Jest też rekordzista, który będzie już chyba 9 kadencję (blisko 40 lat).

    Czym kierują się ci ludzie, tak kurczowo trzymając się swoich stanowisk? Dlaczego przedstawiciele zarządu tak aktywnie zniechęcali w 2008 r. uczestników zebrań grup członkowskich do dokonywania wymiany delegatów na Zebranie Przedstawicieli? Dlatego, że wymiana delegatów na nie pracowników SM i nie członków rady nadzorczej, byłaby jednoznaczna z odwołaniem rady nadzorczej. Niezależna rada nadzorcza, to z kolei możliwość odwołania zarządu.

Wyniki głosowania nad odwoływaniem członków rady nadzorczej na zebraniu przedstawicieli w dniu 3.06.2008 r.:

                           za odwołaniem     przeciw odwołaniu

Adamowicz Krystyna           44               41

Arentewicz Róża                 46               38

Gosztowtt Janusz               44                41

Gulmontowicz Józef            41               44

Hałuszko Maria                  43                42

Milikiewicz Andrzej             39                46

Mokra Olga                       48                 37

Nakonieczny Józef             41                 44

Przeborowska Jolanta        40                 45

Rudzis Barbara                 44                 41

Sekściński Krzysztof           43                42

Wróblewska Agnieszka       46                39

Zakrzewski Kozimierz         41                44

Złakowski Zenon               43                42

Żywicka Maria                   44                40

    Przy zmanipulowanym Zebraniu Przedstawicieli w 2008 r., 10 na 15 członków rady nadzorczej uzyskało zwykłą większość za odwołaniem. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że w tym głosowaniu brało udział 13 członków rady nadzorczej, głosując w sposób oczywisty przeciw odwołaniu swoim i kolegów z rady (ze złamaniem § 50 ust. 3 statutu). Jeżeli do głosów „za odwołaniem” dodamy 13, odejmując je jednocześnie od „przeciw odwołaniu” to otrzymamy rzeczywisty wynik. Istotne przy tym jest, że było to jedyne głosowanie, które odbyło się bez nacisków – było tajne. Na pozostałych prezes Barański stał nad przedstawicielami-pracownikami i patrzył im na ręce – czego świadkami byli także dziennikarze Gazety Olsztyńskiej i Gazety Wyborczej i co opisano w lokalnej prasie. Rzekoma wygrana Barańskiego na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 3.06.2008 r. dokonała się głosami tejże rady nadzorczej i zastraszonych pracowników. Jego absolutorium jest tyle warte na ile zdołał uwikłać członków rady nadzorczej i zastraszyć pracowników. Dlatego właśnie tak intensywnie poszukiwano w statucie czegokolwiek, czym można by wmówić członkom spółdzielni, że nie mają praw wyborczych na ZGCz. Na grupach gdzie doszło do wymiany delegatów, delegatem nie pozostał żaden pracownik, ani żaden członek rady nadzorczej (udało się odwołać 13 pracowników i 2 członków rady, pozostało 27 pracowników i 13 członków rady).

Aktualni i wieloletni członkowie Rady Nadzorczej

Kadencji 2002-2006 i wcześniejszych

Prezydium Rady Olga Mokra przewodnicząca

Agnieszka Wróblewska zastępca

Kazimierz Zakrzewski sekretarz

Maria Hałuszko przew.komisji rewizyjnej

Jolanta Przeborowska przew.komisji członkowskiej

Józef Gulmontowicz przew.komisji inwestycyjnej

CZŁONKOWIE RADY

Krystyna Adamowicz-Lepko

Maria Żywicka

Janusz Gosztowtt

Józef Nakonieczny

Członkowie Rady od 2006 r.:

Zenon Złakowski

Róża Arentewicz

Andrzej Milikiewicz

Krzysztof Sekściński

Barbara Rudzis

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions