Utrzymanie zarządu II

           Wynagrodzenie członków zarządu nadal jest trzymane w największej tajemnicy, a zapytania w tym zakresie pozostawiane bez odpowiedzi.

        Wielokrotnie mogliśmy przeczytać w gazetach, że Barański pracuje dla dobra spółdzielców, a nie dla pieniędzy. „Nie chciał jednak zdradzić, ile ta niemal charytatywna działalność kosztuje miesięcznie spółdzielców” („Zamiast niższych czynszów są trzy toyoty dla szefostwa” Adam Pietrzak Gazeta Olsztyńska, 14.03.2008 r.). Według nas Barański ani nie pracuje dla dobra spółdzielców, ani nie ma to charytatywnego charakteru.

         Udało się jednak coś ustalić. Do dnia 8.02.2007 r. obowiązywał Regulamin zasad wynagradzania i premiowania członków Zarządu SM Pojezierze – uchwała rady nadzorczej nr 58/2001 z dnia 2.03.2001 r., którą prezentujemy poniżej. Według tej uchwały prezes mógł zarabiać 8,5 krotność płacy w Spółdzielni; zastępcy prezesa 6,5 krotność. Do tego mogły dochodzić nagrody kwartalne 200 % wynagrodzenia miesięcznego. Powyższy regulamin wydaje się niezły dla prezesów. Barański był chyba jednak z niego niezadowolony, ponieważ w dniu 8.02.2007 r. rada nadzorcza podjęła uchwałę nr 5/2/2007, która wprowadziła nowy regulamin. Poprzedni regulamin nie przewidywał nagród jubileuszowych. Po zmianie regulaminu, Barański w 2007 r. dostał nagrodę jubileuszową i jest ona wskazana na str. 12 protokołu lustracji. Nie wiemy czy była to nagroda z tytułu 50-lecia Spółdzielni, czy też z tytułu iluś tam lat pracy Barańskiego – pytania do zarządu i rn pozostały bez odpowiedzi. Jedno jest jednak pewne, w 2007 r. ten człowiek wziął nagrodę i biorąc po uwagę jego wskaźniki wynagrodzenia mogło to być 50.000 zł. Mogło też być więcej.

             Przeciętne wynagrodzenie w spółdzielni w 2008 r. wynosiło 3.900 zł na stanowiskach w administracji i 2.100 zł na stanowiskach pracowników fizycznych. Przeciętne wynagrodzenie to ok. 3.000 zł.

W oparciu o posiadane informacje musimy pokusić się o obliczenie wynagrodzeń prezesów. Przyjmujemy poniższe założenia metodologiczne:

- rada nadzorcza robi to co chce Barański, bo to jest taka rada,

- Barański, za pomocą rady nadzorczej, doprowadził do zmiany regulaminu wynagradzania swojego i swoich kolegów, żeby sobie polepszyć; na pewno nie pogorszyć,

- jeżeli są jakieś „widełki” w poziomie wynagrodzenia, to prezesi biorą max z „widełek”,

- jeżeli są przewidziane nagrody kwartalne, to nie ma kwartału bez nagrody,

- być może w 2007 r. wprowadzono wyższe krotności niż w regulaminie z 2001 r.; bierzemy pod uwagę krotności z regulaminu, którym dysponujemy.

Przy uwzględnieniu powyższego przedstawiamy wynagrodzenia prezesów:

             Prezes Wiesław Barański: wynagrodzenie miesięczne 8,5 x 3.000 zł = 25.500 zł nagroda kwartalna 200 % z 25.500 zł = 51.000 zł nagrody jubileuszowe - ?

             Zastępcy prezesa Andrzej Mróz i Roman Chodor: wynagrodzenie miesięczne 6,5 x 3.000 zł = 19.500 zł nagroda kwartalna 200 % z 19.500 zł = 39.000 zł nagrody jubileuszowe - ?

            Powyższe obliczenia wykonaliśmy z powodu embarga informacyjnego wprowadzonego przez zarząd. Oczekujemy w terminie 7 dni od publikacji, odpowiedzi na wszystkie dotychczasowe pytania dotyczące wynagrodzenia zarządu, w tym przedstawienie uchwały rn z dnia 8.02.2007 r. Nr 5/2/2007.

           Dalsze milczenie władz SM Pojezierze potwierdzi - w naszej ocenie – prawidłowość powyższych obliczeń lub też istnienie wynagrodzeń wyższych od wyżej obliczonych.

Utrzymanie zarządu

 

Utrzymanie zarządu

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions