Rzekomo rekordowe zyski

 

Prezes Barański w Echu Pojezierza nr 2 (72)2008, wszystkich mediach i na spółdzielczych zebraniach wychwalał się: „Zysk brutto w roku 2007 jest rekordowy w dotychczasowym okresie funkcjonowania spółdzielni i wynosi 4.751.692 zł” .

Oszukano nas nie ma żadnych rekordowych zysków.

W protokole lustracji z września 2008 r. na stronie 60 czytamy, że „porównywanie efektywności jest nieadekwatne z uwagi na zmiany w ewidencji kosztów pomiędzy 2006 i 2007 rokiem, a w szczególności zmiany sposobu rozliczenia kosztów ogólnych z rozliczenia udziałem powierzchni na rozliczenie według osiąganych przychodów. Działalność gospodarcza od 1.01.2007 r. jest objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych.”

Powyższe nie przeszkodziło Barańskiemu ogłosić 2007 roku, rekordowym rokiem w historii SM Pojezierze – oczywiście z nim na czele. Indoktrynacja w czystej formie.

Zwracamy uwagę także na to, że według lustratora zysk brutto w 2007 r. to 3.354.560 zł, a według Barańskiego to 4.751.692 zł. Ta mała różnica wynika z tego, że do rzekomego zysku dodano także premię termomodernizacyjną za 2006 r. w kwocie 1.397.059,75 zł

Przy okazji zapytujemy wiceprezesa ds. eksploatacji Romana Chodora, dlaczego od premii termomodernizacyjnej zapłacił podatek dochodowy, skoro z ogólnie dostępnych interpretacji prawnych wynika, ze dochód powstały z tytułu premii termomodernizacyjnej w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny jest od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (no chyba, że nie został?)?

Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu 2007-11-27 sygnatura: WB-PD/423-0005/07/Z http://msp.money.pl/akty_prawne/interpretacje-podatkowe/podatek;dochodowy;od;osob;prawnych,1189,23184.html W ocenie tut. organu premia termomodernizacyjna stanowić będzie w Spółdzielni Mieszkaniowej przychód podatkowy z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Stanowisko tut. organu odwoławczego znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (działającego w imieniu Ministerstwa Finansów) z dnia 31.10.2007 r., sygn. ILPB3/423-41/07-2/HS.

Wyjaśnienie MF z 5 marca 2008 r. w sprawie dochodów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zwolnionych z podatku CIT Pismo Ministerstwa Finansów (znak: DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82)

Przychodem tym jest także premia termomodernizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.), przyznawana m.in. spółdzielniom mieszkaniowym oraz wspólnotom mieszkaniowym na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz ograniczenie strat energii w zasobach mieszkaniowych, co w konsekwencji wpływa na koszty utrzymania tych zasobów. Premię tę stanowi 25% umorzonej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia.

Przychody i koszty składające się na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi są jednocześnie przychodami i kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny jest od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegają dochody osiągnięte z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany. Są to zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Działalnością taką, oprócz wyżej wymienionej działalności polegającej na wynajmowaniu lokali użytkowych, jest także np. wynajmowanie powierzchni budynków mieszkalnych na reklamy, dachów tych budynków pod anteny satelitarne.

Zysk

 

Zysk

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1127186

Kubik-Rubik Joomla! Extensions