Jawność w funkcjonowaniu SM Pojezierze

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy korzystać z uprawnień członkowskich i mieć możliwość wglądu do dokumentów spółdzielczych, w tym do uchwał oraz protokołów Rady Nadzorczej SM Pojezierze. Zgodnie z art. 18 § 2 ust. 3 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. oraz § 9 ust. 1 pkt 4 lit. a i b statutu spółdzielni członek spółdzielni ma prawo zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni i protokołami obrad organów spółdzielni.

Co więcej, zgodnie z art. 8 1 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych powyższe dokumenty powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni – czego obecne władze naszej spółdzielni oczywiście nie realizują.

Rada Nadzorcza podjęła w dniu 26.08.2009 r. uchwałę nr 78/16/2009 w sprawie opłat za przygotowanie dokumentów do wglądu. Jeden z członków spółdzielni, domagający się wglądu do uchwał rady nadzorczej, został poinformowany pismem zarządu spółdzielni z dnia 2.10.2009 r., że za wgląd do dokumentów zgodnie z w/w uchwałą RN, musi zapłacić 1092,24 zł, oraz że kwota ta może ulec zmianie po wykonaniu usługi.

W wyniku w/w łamania prawa nie dość, że członkowie spółdzielni nie mogą zapoznać się z tymi dokumentami w internecie – np. spokojnie siedząc w domu – to okazuje się, że w ogóle nie mogą się z nimi zapoznać. Na opłaty wymyślone przez władze spółdzielni nas nie stać i w ogólności trudno pojąć dlaczego członkowie spółdzielni są zmuszani do opłat za zwykłą jawność życia społecznego. Opłaty te są bezprawne. Nie mają umocowania w przepisach Prawa spółdzielczego, jak i statutu. Mają jednak konkretny cel – zapewnić tym władzom spółdzielni okrycie tajemnicą ich działań na majątku spółdzielczym.

Żądamy jawności i dostępu do dokumentów, w których zawarte są decyzje dotyczące majątku spółdzielczego ! Zarząd Spółdzielni za nasze pieniądze drukuje Echo Pojezierza z natarczywą propagandą sukcesu, odmawiając jednocześnie prawa do weryfikacji powyższego w dokumentach źródłowych.

W związku z powyższym w projektach uchwał, na najbliższe Walne Zgromadzenie, przedkładamy propozycję dodania w statucie § 53. Proponowany zapis statutu wprowadzający obowiązek stworzenia stosownego miejsca w siedzibie Spółdzielni do zapoznawania się z dokumentami oraz wprowadzenie sankcji finansowej dla członków zarządu za zaniechania w tym zakresie, powinno doprowadzić do jawności w funkcjonowaniu spółdzielni.

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1125844

Kubik-Rubik Joomla! Extensions