Pytania bez odpowiedzi

Znane jest powiedzonko prezesa Barańskiego „rozmawiajmy merytorycznie”. Od ponad roku usiłujemy się przygotować do merytorycznej rozmowy z tym prezesem, prosząc o merytoryczne informacje i merytoryczne dokumenty. Najwyraźniej jednak powyższe powiedzonko nie oznacza tego, co by się wydawało.

Zarząd i rada nadzorcza ma obowiązek informowania i przekazywania dokumentów spółdzielcom - wynika to z prawa spółdzielczego. W SM Pojezierze powyższe się ignoruje.

Oto pytania i wnioski, na które nigdy nie uzyskaliśmy odpowiedzi:

1. wniosek o zapoznanie się z uchwałami i protokołami zarządu i rady nadzorczej od 2005 –2009,

2. przyczyny szkolenia w Druskienikach (Litwa) i jego koszt,

3. jaki jest przyznany ryczałt za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych,

4. podanie uchwały rady nadzorczej w przedmiocie zakupu trzech samochodów TOYOTA,

5. podanie przebiegu spółdzielczych Toyot oraz pytanie dot. oznakowania wszystkich pojazdów spółdzielczych w tym TOYOT,

6. ilość i koszt utrzymania służbowych telefonów komórkowych zarządu i przewodniczącej RN,

7. koszt zakupu oraz miesięczne opłaty za wszystkie telefony komórkowe w spółdzielni,

8. z czego wynika opłata stała rozliczenia wody (stała kwota 3 zł w opłatach mieszkaniowych),

9. rozliczenie CO ( jaka ilość została zakupiona od MICHELIN i jakie zaliczki zostały pobrane od spółdzielców za 2007r.),

10. jakie były powody odrzucenia (dużo tańszej) oferty INTUR Sp. z o.o. dotyczących rozliczania ciepła,

11. wniosek o zapoznanie się z dokumentami dot. zorganizowania 50-lecia SM,

12. zatrudnienie Alicji Bochniak siostry Olgi Mokrej do obsługi rady nadzorczej,

13. podanie spisu wszystkich działów i osób zatrudnionych w tych działach wraz z podaniem stacjonarnych nr tel. i tel. służbowych komórkowych,

14. z jakiego tytułu prezes Wiesław Barański otrzymał nagrodę jubileuszową, o której mowa na str. 12 protokołu lustracji sporządzonej przez J. i D. Furtak,

15. na czym polega sprzedaż usług konserwacyjno-remontowych na potrzeby własne Spółdzielni, które w 2007 r. wyniosły 3.043.301,79 zł i jaka jest relacja tych wydatków do wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników wykonujących te prace tj. jakie kwoty wydano z funduszu płac na wynagrodzenia tych pracowników,

16. jakie wydatki składają się na kwotę 123.277,36 zł kosztów 50-lecia Spółdzielni,

17. z czego wynikał w 2007 r. koszt Spółdzielni 460.699,83 zł na Szkołę Językową „ARTOS”,

18. jakie darowizny i dla kogo zawierają się w wydatkach z tego tytułu w 2007 r. w kwocie 8.800 zł,

19. jakie usługi gastronomiczne w 2007 r. i gdzie wykonane składają się na kwotę 12.371,63 zł,

20. jakie wydatki składają się na kwotę 37.525,90 zł z tytułu szkoleń pracowników i podróży służbowych w 2007 r. (jakie szkolenia, wydatki na poszczególnych pracowników),

21. jakie wydatki składają się na kwotę 20.507,34 zł z tytułu ryczałtów za używanie samochodów prywatnych (jacy pracownicy mają ryczałty i w jakich kwotach),

22. jakie wydatki w 2007 r. składają się na kwotę 153.072,96 wydaną na pomoc prawną,

23. co kryje się pod pojęciem pozostałych usług obcych w kwocie 420.015, 63 zł ?

24. wniosek o wydanie kopii uchwały Rady Nadzorczej nr 5/2/2007 z dnia 8.02.2007 r. określającej Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu,

Gościmy

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1127844

Kubik-Rubik Joomla! Extensions