WYBIERZEMY RADĘ NADZORCZĄ

W dniu 25 października 2010 r. złożyliśmy wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków SM POJEZIERZE.

Wniosek podpisany jest przez 1716 członków spółdzielni.

 

            W imieniu własnym oraz wszystkich członków spółdzielni podpisujących się pod wnioskiem żądamy wypełnienia przez organy SM Pojezierze ustawowych obowiązków tj. zwołania i zorganizowania Walnego Zgromadzenia w terminie statutowym - do czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Celem zwołania zgromadzenia jest m.in. objęte wnioskiem podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i wybór poszczególnych członków RN.

 

 

            W Echu Pojezierza z grudnia 2009 r. na stronie 6 mogliśmy przeczytać wypowiedź prezesa dr W.Barańskiego - nie ukrywa, że jest zwolennikiem autokratycznego modelu zarządzania. Szkoda jednocześnie, że w/w nie podał definicji autokracji. Autokracja (gr. autokratés, samowładny) – system rządów sprawowany przez jedną osobę lub niewielką grupę osób, posiadającą nieograniczoną władzę, będącą poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. Z naszych doświadczeń rzeczywiście wynika, że obecne władze spółdzielni mają taką nieograniczoną władzę, a spółdzielcy nie mają jakiejkolwiek kontroli nad ich poczynaniami.

            Przykładów marnotrawstwa, zawyżonych opłat, nepotyzmu, prywaty, arogancji władzy, ustawiania wyborów i przetargów w SM Pojezierze jest na niniejszej stronie dużo. Dlaczego w radzie nadzorczej zasiadają wciąż te same osoby z układu prezesów ? Dlatego, że swoje niezadowolenie wyrażamy w mieszkaniach, blokach i pod blokiem. Na zebrania spółdzielcze nie chodzimy, bo np. nigdy nie chodziliśmy. W ten sposób „żelazny elektorat” - pracownicy, nowi członkowie bez lokali oraz klub seniora – bezwolnie wybiera zawsze osoby namaszczone przez prezesa, zresztą od lat te same „sprawdzone osoby”.      

W 2008 r. 1918 spółdzielców podpisało się pod wnioskiem o odwołanie rady nadzorczej. Obecnie podpisało się 1716 spółdzielców. Są to niewątpliwie osoby nie podzielające zachwytu nad autokratycznymi rządami Pana Barańskiego i Pani Mokrej. Takich osób „niezachwyconych” jest więcej – nie starczyło sił by dotrzeć do wszystkich po podpis. W ostatnich wyborach uczestniczyło jedynie 944 osób. Dotychczasowi, wieloletni członkowie rady nadzorczej uzyskali głosy w przedziale pomiędzy 400-500 głosów (o ile możemy w ogóle wierzyć w rzetelność całych tych wyborów). Pozostałe głosy dostali kandydaci opozycyjni. Dlatego tak ważny jest nasz udział w Walnym Zgromadzeniu. Równie ważne jest uczestniczenie uczciwych osób w prezydiach zebrań i w komisjach skrutacyjnych.

Tylko dzięki wyborowi nowych osób do rady nadzorczej, przy kryterium uczciwości, niezależności od zarządu, kwalifikacji i wykształcenia możemy zmienić jakość funkcjonowania naszej spółdzielni i poznać jej rzeczywistą kondycję finansową.

 

alt

alt

Gościmy

Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions