Utrzymanie zarządu 2011 r.

            Wracamy do tematu wynagrodzeń członków zarządu SM Pojezierze. Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujący regulamin zasad ich wynagradzania z dnia 8.02.2007 r. Czym się on różni od poprzednio obowiązujących ? Tak jak pisaliśmy dwa lata temu, wprowadzenie nowego regulaminu w 2007 r. miało polepszyć wynagrodzenia zarządu. Poprzednio wynagrodzenie członków zarządu przeliczano dwa razy w roku – po wzroście średniej płacy w Spółdzielni. Prezesi nie mogli jednak czekać na wzrosty swoich wynagrodzeń. Dlatego wprowadzono nową zasadę.

Wynagrodzenie zarządu ustala się według średniorocznego planowanego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy. Kto to planuje ? Oczywiście zarząd, który przedkłada swoje plany do zatwierdzenia rady nadzorczej. Jeżeli więc zarząd np. w grudniu 2010 r. zaplanował podwyżki dla pracowników od lipca 2011 r., to tym planem zapewnił sobie podwyżki już od 1.01.2011 r. Tak sprawnie działa mechanizm podwyżek dla prezesów. Krotności wynagrodzeń prezesów są takie jak poprzednio: prezes od 4 do 8,5 krotności; zastępcy prezesa od 3 do 6,5 krotności średniorocznego planowanego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy. Nie wiemy jakie krotności z powyższych widełek mają prezesi, ponieważ odmówiono po raz kolejny wglądu do uchwał rady nadzorczej określających konkretny wymiar ich wynagrodzenia. Prezes Barański na łamach Gazety Olsztyńskiej w 2010 r. oświadczył, że ma 5-krotność. Może mieć 6,7 lub 8-krotność i mówić co chce, skoro i tak nikt nie może tego zweryfikować. Założymy jednak, że mówił prawdę.

Fundusz płac w SM Pojezierze sukcesywnie rośnie:

2006 r.   6.810.229,82 zł;

2007 r.   8.330.915,76 zł;

2008 r.   8.976.412,52 zł;

2009 r. 10.074.803,19 zł;

2010 r. 10.773.000,00 zł;

2011 r. .11.286.000,00 zł; (według przyjętego planu funduszu płac). Przy uwzględnieniu w/w kosztu wynagrodzeń średni koszt roboczogodziny w SM Pojezierze w 2008 r. wynosił 28,49 zł (poniżej słynna uchwała o opłatach za wgląd do dokumentów). Po podwyżkach z lat 2010 i 2011 ostrożnie załóżmy, że obecnie średnia roboczogodzina w spółdzielni to 30 zł. Przy średniomiesięcznym (w skali roku) wymiarze czasu pracy 170 godzin daje to średnią płacę w spółdzielni w wysokości 5100 zł.

Po przemnożeniu tej średniej przez „pięciokrotność prezesa” daje to 25.500 zł miesięcznego wynagrodzenia prezesa Barańskiego.

Krotność zastępców prezesa także jest objęta tajemnicą. Przyjmijmy ostrożnie, że jest to 4-krotność. Daje to 20.400 zł miesięcznego wynagrodzenia wiceprezesa Chodora i Mroza.

Powyższe to oczywiście tylko wynagrodzenie zasadnicze. Do tego dochodzą - według uznania rady nadzorczej - premie kwartalne do 195 % (65 % x 3 - według obecnego regulaminu do 65 % wynagrodzenia za każdy przepracowany miesiąc z kwartału). W regulaminie z 2007 r. pojawiła się także nowa nagroda. Zgodnie z § 3 ust. 3 rada nadzorcza za szczególne osiągnięcia może przyznać członkom zarządu nagrodę specjalną

Możemy się tylko domyślać ile dotychczas nastąpiło szczególnych osiągnięć i ile nas to kosztowało. Biorąc pod uwagę potrzeby finansowe stale rosnącego funduszu płac trudno się dziwić, że środki należne spółdzielcom np. z premii termodernizacyjnych lub refundacji za zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych, trafiają do rozdawnictwa płacowego prezesów. Porównując fundusz płac z 2006 r. 6.810.229,82 zł z funduszem z 2011 r. 11.286.000 zł łatwo zauważyć wzrost w tym okresie o 65 %.

Zapytujemy w tym momencie szeregowych pracowników: czy zanotowali w tym okresie taki wzrost swoich wynagrodzeń. Panów prezesów i innych - licznych ostatnio – kierowników nie zapytujemy, bo znamy dbałość tych osób o samych siebie.

Regulamin wynagradzania zarządu

alt

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions