Prokuratura państwowa czy prywatna?

http://www.express.olsztyn.pl/artykuly/prokuratura-panstwowa-czy-prywatna

Prokuratura państwowa czy prywatna?

Choć prokurator jest z definicji samodzielnym funkcjonariuszem publicznym strzegącym praworządności, zdarza się, że korzysta ze swojego stanowiska, żeby służyć nie tyle państwu, co konkretnym osobom. Prywatnym – jak najbardziej. I to nawet nie w białych rękawiczkach. Mamy przykład!

Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe domaga się od redakcji Expressu Olsztyn ujawniania danych naszych informatorów i komentatorów, co teraz, gdy gazety są ściśle powiązane z serwisami w Internecie właściwie jest tożsame. Prawo prasowe zobowiązuje nas do przestrzegania tajemnicy dziennikarskiej oraz ochrony wszystkim naszych informatorów. Jednak prokuratura nie cofa się przed wezwaniem do złamania prawa. Dlaczego? Za wszystkim stoi Wiesław Barański, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie.
Pani Aneta Molga, prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn Południe w Olsztynie wydała „postanowienie o żądaniu wydania wykazu połączeń telekomunikacyjnych lub innych informacji i innych danych związanych z połączeniem lub przekazem” adresowane do Redakcji Expressu Olsztyn w związku z komentarzem dotyczącym Wiesława Barańskiego, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie, który pojawił się w Internecie pod jednym z naszych tekstów. W piśmie tym żąda ujawnienia danych jednego z informatorów dziennikarzy gazety zwalniając jednocześnie redakcję, a w szczególności jej Redaktora Naczelnego „z obowiązku zachowania tajemnicy służbowej”.
Pani prokurator zapomniała jednak, że tajemnica dziennikarska jest szczególnym rodzajem tajemnicy służbowej, z której każdą redakcję w Polsce może zwolnić wyłącznie Sąd. Ograniczenie tajemnicy dziennikarskiej następuje wyłącznie w przypadku najcięższych przestępstw – morderstwa i ludobójstwa.
Czy jest to stała praktyka olsztyńskich prokuratorów? I czy dotyczy wyłącznie troskliwej opieki prokuratorskiej nad prezesem Pojezierza?

Prokuratorska szczerość

Zapytaliśmy o to prokuratora Mieczysława Orzechowskiego, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Zapytaliśmy również, dlaczego prokurator Aneta Molga prowadzi z urzędu postępowanie przygotowawcze w trybie art. 212. par. 2 k.k., mimo że funkcja prezesa spółdzielni mieszkaniowej nie jest konstytucyjnym organem władzy? Czy nie jest to nakłanianie do popełnienia przestępstwa przez dziennikarzy Expressu Olsztyn polegającego na ujawnieniu danych informatora? Rzecznik prokuratury zapewnił nas, że postępowanie jego młodszej koleżanki było zgodne z prawem. I szczerze wyjaśnił, że służyć miało wyłącznie ustaleniu numerów IP naszych komentatorów i informatorów. Jednak dalej panią prokurator i dziennikarzy obowiązywać ma już polskie prawo – czyli w tym przypadku dwie ustawy: o prokuraturze i prawo prasowe.

 Po co więc ta interwencja?

– Przestępstwa znieważenia lub zniesławienia popełniane za pośrednictwem Internetu lub telefonu przeważnie uniemożliwiają pokrzywdzonym realizację ich uprawnień jako oskarżycieli prywatnych, a są one ścigane w trybie prywatnoskargowym, z uwagi na obiektywne trudności w ustaleniu danych osobowych ich sprawcy – wyjaśnia Mieczysław Orzechowski. – Możliwości takie posiadają organy ścigania w związku z czym, w celu ustalenia tych danych ściganie tych czynów obejmowane jest ściganiem z urzędu, a następnie po ustaleniu ich sprawcy, co umożliwia pokrzywdzonemu jako oskarżycielowi prywatnemu skorzystanie z przysługujących mu praw i ewentualne wniesienie aktu oskarżenia, prokurator dokonuje ponownej oceny czy interes społeczny wymaga ścigania ich z urzędu. W przypadku jego braku, postępowanie jest umorzone przy stwierdzeniu, że czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego.
Czyli – prokurator Molga podjęła się wyłącznie ustalenia danych naszego komentatora i informatora. Potem postępowanie i tak miało być umorzone, bo dane potrzebne Wiesławowi Barańskiemu trafiłyby na biurko prezesa SM Pojezierze. Proste?

 Tajemnica czy prawa folwarku?

Jak to możliwe, że w kraju, który jest jeszcze określany jako praworządny, na szczeblu lokalnym prezes spółdzielni może się w taki sposób posługiwać prokuraturą? Od rzecznika wiemy, że Aneta Molga nie zna osobiście Wiesława Barańskiego. Jednak na życzenie prezesa olsztyńskiej spółdzielni prokurator próbuje zrobić zamach na wolność słowa, będącą podstawą demokracji. I chronioną przez Konstytucję RP. Wolność, która pozwala nam, dziennikarzom pracować i poddawać w wątpliwość słowa i działania lokalnych polityków i działaczy spółdzielczych. Wolność słowa, z którą wprost powiązana jest tajemnica dziennikarska.
Jak zaś wyjaśniają opinie prawne „u podstaw prawnej ochrony tajemnicy dziennikarskiej leży przede wszystkim wzgląd na interesy informatorów czasopism jak też autorów różnego rodzaju materiałów prasowych, listów do redakcji itp. Wiąże się to niejako z szeroko rozumianą ochroną praw osobistych wyżej wskazanych osób, zwłaszcza sfery ich prywatności, ale także równie często innego rodzaju interesów, nie wyłączając interesów ekonomicznych’’. Tajemnica dziennikarska chroni również interesy samych dziennikarzy i czasopism kreując ich prestiż jako zawodów i instytucji zaufania publicznego.
Ten szczególnego rodzaju przywilej, jak też i obowiązek związany jest z rolą, jaką odgrywają w społeczeństwie media, a co za tym idzie, z uznaniem zawodu dziennikarza za jeden z zawodów zaufania publicznego. Podobnie też w innych zawodach zaufania publicznego – np. w wypadku adwokatów lub lekarzy przewiduje się od ich przedstawicieli, że dochowają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Instytucją zaufania publicznego jest bank, którego obowiązuje tajemnica bankowa. Wyżej wskazane zawody i instytucje zobowiązane są do zachowania w tajemnicy (nieujawnianie, ale też odpowiednie zabezpieczenie przed dostaniem się w niepowołane ręce) informacji, które znajdują się w ich dyspozycji wskutek prowadzonej działalności. Uzyskiwanie owych wiadomości łączy się z sensem społecznym istnienia tychże zawodów i instytucji, dlatego w ich własnym interesie powinna leżeć dbałość o jej zapewnienie.

Autor: Paweł Pietkun

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1127144

Kubik-Rubik Joomla! Extensions