V Kongres Spółdzielczości

 

Poniżej prezentujemy tekst zaczerpnięty z reżimowej strony internetowej SM Pojezierze.

     Dowiedzieliśmy się właśnie, że delegatem na kongres spółdzielczości został wybitny spółdzielca z Olsztyna dr inż. prezes Barański. Spółdzielca Barański spotka się na kongresie z typami sobie podobnymi, a więc ze „spółdzielcami” prezesami innych spółdzielni.

     Szczególnie śmieszą nas wytłuszczone poniżej frazesy tych typów, którzy - broniąc swoich ciepłych posadek - mówią rzekomo w imieniu spółdzielców i wycierają sobie gęby: spółdzielcami, środowiskiem spółdzielczym, demokracją, samorządnością, autonomią, zasadami spółdzielczymi, niezależnością itd., a nawet Konstytucją RP.

 

V Kongres Spółdzielczości

opublikowano dn. 2012-11-26 16:27

   

 W dniach 27 – 28 listopada, w Warszawie odbędzie się V Kongres Spółdzielczości. Kongres jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego, zwoływanym co 4 lata. Dokonuje on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju. Uchwala statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego. W kongresie wezmą udział delegaci z całej Polski, wśród nich prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie dr inż. Wiesław Barański.

Rok 2012 - proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości - jest również szczególnie ważny dla polskich spółdzielców. Okres ostatniej kadencji, liczony od poprzedniego kongresu, był czasem bardzo gorącym i trudnym zwłaszcza pod względem legislacyjnym. Od 2009 r. nieprzerwanie pojawiały się różnorodne – a wysuwane najczęściej nie przez samych spółdzielców – inicjatywy zmierzające do zmiany ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o SKOK-ach, które w powszechnej opinii spółdzielców doprowadziłyby do unicestwienia naszego sektora. Jednocześnie nie znalazły się na ścieżce legislacyjnej przygotowywane przez powołany w 2010 r. przez premiera Zespół Międzyresortowy, złożony z przedstawicieli sześciu resortów i KRS, założenia nowej regulacji prawnej dla spółdzielni uwzględniające szeroko stanowisko środowiska spółdzielczego i wnioski z opracowanego przez ten Zespół „Raportu o Stanie Spółdzielczości Polskiej”. W czerwcu 2011 r. odbyło się zorganizowane przez KRS i związki rewizyjne Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze, którego celem było wyrażenie protestu całego środowiska spółdzielczego przeciwko takiemu traktowaniu spółdzielczości. Forum zostało zakończone wystosowaniem „Rezolucji polskich spółdzielców do władz Rzeczypospolitej Polskiej” zawierającej apel o zaprzestanie prac nad ustawami, które są zamachem na demokrację, samorządność i autonomię spółdzielczą. Ostatecznie ustawy podczas poprzedniej kadencji Sejmu RP nie zostały uchwalone, lecz w roku bieżącym pojawiły się ponownie. Tak jak poprzednie projekty, a także niektóre już obowiązujące regulacje prawne, zawierają one wiele przepisów ewidentnie niezgodnych z Zasadami Spółdzielczymi i naruszających Konstytucję RP (co wielokrotnie wykazywał w swoich orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny).  Wśród tez przygotowanych na Kongres podniesiona została m.in. zasada autonomii i niezależności spółdzielni. W dokumencie przygotowanym do przyjęcia przez delegatów podkreślono, że „Niezbędne jest uchwalenie przepisów regulujących funkcjonowanie polskich spółdzielni zgodnych z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, szanujących ich autonomię, samorządność i niezależność, a także stwarzających warunki do swobodnego rozwoju spółdzielni w warunkach społecznej gospodarki rynkowej. Niedopuszczalne są próby wprowadzenia nadzoru administracyjnego nad spółdzielniami, ograniczania ich samorządności i swobodnego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządowych wszystkich szczebli”. Stwierdza się również, że należy podjąć działania na szeroką skalę mające na celu niedopuszczenie do uchwalenia projektów ustaw niekorzystnych dla spółdzielczości i kontynuować starania mające na celu uchwalenie prawa spółdzielczego zgodnego z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i przyjaznego dla spółdzielni oraz ich członków.

 

Mamy nadzieję, że spółdzielca Barański zdążył też na kongresie poruszyć tematy zgodności z Zasadami Spółdzielczymi m.in. poniższych zachowań:

-  wynagrodzenia prezesa spółdzielni na poziomie 40.000 zł miesięcznie, w sytuacji przeciętnych dochodów mieszkańców tej spółdzielni na poziomie 1.500 zł,   

-   kupna za pieniądze spółdzielców (ok. 250.000 zł) trzech samochodów dla kolesi wiceprezesów i koleżanki przewodniczącej rady,

-    wyszukiwania i zawłaszczania gruntów spółdzielczych po to żeby wybudować mieszkanka za pół ceny dla synka prezesa, dla synków wiceprezesów, członków rady nadzorczej, ich dzieci i pozostałych znajomków,

-  budowy za 1.000.000 zł systemu monitoringu, którego nie ma do czego podłączyć i nie ma możliwości wykorzystywania,

-         nierządu w siedzibie spółdzielni ( w tym zabaw ze stanikiem na posiedzeniach rady nadzorczej),

 

Mamy też nadzieję, że spółdzielca Barański nie musiał się też wstydzić na kongresie, że przemieszcza się paroletnim Lexusem. Domyślamy się, że wielu innych ideowych spółdzielców prezesów może już mieć inne i bogatsze preferencje samochodowe, a Lexus może być w tych kręgach uważany nawet za passé.

Gościmy

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1128051

Kubik-Rubik Joomla! Extensions