Mokra śmiga Toyotą

Mokra śmiga Toyotą   alt

 

Właśnie mija cztery lata od czasu gdy pani przewodnicząca rady nadzorczej Olga Mokra zaczęła śmigać Toyotą Auris.


http://gazetaolsztynska.pl/Kupili-sobie-samochody-za-czynsze-spoldzielcow,41873

     Toyota dla przewodniczącej Mokrej została kupiona w 2008 r. z pieniędzy spółdzielców. Jak się zrobiła afera, to prezes Barański z przewodniczącą Mokrą wymyślili opowiastkę dla ludu, że Mokra odkupuje samochód od spółdzielni, i że jest to nawet zrobione w formie aktu notarialnego (ciekawe kto zapłacił za notariusza ?). Wielu spółdzielców wielokrotnie usiłowało uzyskać wgląd w w/w umowę. Okazało się, że jest to umowa tajna. Skoro Mokra tak ochoczo chwaliła się tą umową na zebraniach spółdzielczych, ale pokazać jej nie zamierzała, domyślamy się, że umowa ta zawiera skandaliczne warunki z punktu widzenia majątkowych interesów spółdzielni. Z punktu widzenia interesu przewodniczącej Mokrej, musi być wręcz przeciwnie. Naprawdę trudno pojąć dlaczego okrywa się tajemnicą tego typu działania na majątku spółdzielczym – działania, w które zaangażowany jest zarząd spółdzielni i przewodnicząca rady nadzorczej, która ma ten zarząd kontrolować. Takie działania powinny być w szczególności transparentne, a tak naprawdę w ogóle nie powinno dochodzić do takich „transakcji”. Gdyby spółdzielcom umowę okazano i potwierdzono dokumentem zapłatę za samochód, napisalibyśmy co jest w umowie np. potwierdzając przekazy ustne przewodniczącej. Skoro nie okazano umowy i okryto ją tajemnicą podejrzewamy, że umowa ta, jak i sposób realizacji tej „transakcji” może zawierać treści „niewygodne” do ujawnienia.

    Ciekawe czy niniejszy artykuł stanie się przyczynkiem do kolejnego prywatnego aktu oskarżenia przeciwko naszemupojezierzu. Niestety, pewnie nie. Jak się oskarża to trzeba okazać dokumenty  - w tym przypadku umowę na Toyotę i dowód zapłaty. W sprawie karnej z prywatnego aktu oskarżenia Barańskiego sygn. akt VII K 531/11, jak Barański został zobowiązany, na nasz wniosek, do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów (w pierwszej kolejności umowy na Toyotę i dowodu zapłaty), to dosłownie uciekł z Sądu porzucając swój akt oskarżenia. Ta jego sprawa karna zakończyła się umorzeniem z obowiązkiem Barańskiego pokrycia kosztów procesu. Obsługiwał go adwokat za pieniądze spółdzielców. Barański wolał kompromitację niepopierania własnego aktu oskarżenia od kompromitacji wynikającej z okazania dokumentów:

      1.    umowy sprzedaży przez SM Pojezierze Przewodniczącej RN Oldze Mokrej  samochodu Toyota Auris, dowodu zapłaty przez w/w ceny za ten samochód oraz dokumentu określającego płatność przysługującą O.Mokrej z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych,

     2.    wszystkich uchwał rady nadzorczej określających kwotowo wynagrodzenie, premie i nagrody specjalne skarżącego Barańskiego w 2010 r.,

      3.    wypisu z rejestru członków SM Pojezierze obejmujący imienną listę członków przyjętych od września 2005 r. do chwili obecnej przez Zarząd, w którym zasiada skarżący,

    4.    wykazu osób (wraz z powierzchnią mieszkań i ceną), które w latach 1998-2010 nabyły lokale mieszkalne, które wcześniej wróciły do zasobów SM Pojezierze po wygaśnięciu praw poprzednich posiadaczy.

                 Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Apelujemy do przewodniczącej Olgi Mokrej o przygotowanie na zebrania Walnego Zgromadzenia w 2012 r. kopii w/w umowy i dowodu zapłaty za samochód oraz okazanie tego wszystkim chętnym spółdzielcom.   

Gościmy

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions