Kandydaci do Rady Nadzorczej w wyborach 2013r.

KANDYDACI    NaszegoPojezierza   DO RADY NADZORCZEJ SM POJEZIERZE

 

Szmidt Wiesław. Zawód mechanik, informatyk. Wieloletni członek SM Pojezierze. Aktywny członek Spółdzielni – jeden z najbardziej aktywnych członków opozycji spółdzielczej. Człowiek bezkompromisowy dla nadużyć obecnych władz SM Pojezierze. Uporczywie domaga się wglądu do dokumentów spółdzielczych, czego obecna Rada Nadzorcza i zarząd konsekwentnie mu odmawia. Pomimo powyższego doprowadził do skazania prezesa spółdzielni za utajnianie zarobków i ujawnienia ich rzeczywistej wysokości (30-40 tysięcy miesięcznie).  Domaga się poszanowania prawa i poszanowania podmiotowości członków - co jako przyszły członek rady nadzorczej będzie realizował.

Chojnowski Roman. Wykształcenie wyższe - inż. technolog żywności. Przepracował 43 lata, w tym 21 lat w spółdzielczości mleczarskiej i Społem oraz 8 lat w Urzędzie Wojewódzkim. 37 lat na stanowiskach kierowniczych. Ma ogromną wiedzę i doświadczenie - do wykorzystania w radzie nadzorczej spółdzielni.

Krygier Lech. Wykształcenie wyższe – mgr ekonomii. Znajomość księgowości i prawa spółdzielczego. Członek spółdzielni od ponad 40 lat. W latach 1960-1980 dyrektor olsztyńskiej gastronomii i wiceprezes WSS "Społem". Od 30 lat prowadzi firmę przewozową. Założyciel Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców. Ostatnio wielokrotnie nękany różnymi procesami sądowymi w ramach nagonek z polecenia pr. Barańskiego - w celu zastraszenia. Procesy Pan Lech oczywiście wszystkie wygrał, nie dał się zastraszyć i jest gotowy do dalszych działań kontrolnych.    

Dziuba Mirosław. Technik budowlany. 30 lat działalności spółdzielczej. Zna branże budowlaną i kosztorysowanie inwestycji budowlanych. Specjalista budowy boisk sportowych.

Kozłowski Robert. Wykształcenie wyższe – mgr administracji. Ma również wykształcenie techniczne- technik mechanik samochodowy. Kierownik blacharni-lakierni w firmie BIG-AUTOHANDEL w Olsztynie.

Lewicki Marian. Wykształcenie wyższe - inżynier technolog żywności. Ukończył ponadto studia podyplomowe: Samorząd Terytorialny i Administracja Publiczna, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Pracownik państwowej agencji dysponującej funduszami unijnymi. Prawdziwy społecznik, dbający o potrzeby spółdzielców i swoich sąsiadów.

Dr Michalski Mirosław. Wykształcenie wyższe - lekarz weterynarii, pracownik naukowy UWM w Olsztynie. Zdał egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szkolenie w Wielkiej Brytanii z zakresu samorządu lokalnego i grup producenckich. Przewodniczący Samorządowej Rady Osiedla „Kormoran”. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej i organach nadzoru w różnych firmach. Biegle zna przepisy i zasady funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej.

Lis Mariusz. Lat 36. Posiada wykształcenie wyższe z dziedziny ekonomii oraz finansów i bankowości. Ukończył studia podyplomowe: Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro oraz Rachunkowość i Controlling Finansowy. Uczestniczył w wielu szkoleniach, potwierdzonych certyfikatami, z zakresu zarządzania, finansów publicznych oraz rynków finansowych. Posiada 10 - letnie doświadczenie w bankowości. W swoim środowisku jest ceniony za życzliwość, odpowiedzialność, rzetelność i szeroką wiedzę z zakresu finansów. Jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni miałby realną możliwość kontroli pracy zarządu, wpływ na ograniczenie kosztów funkcjonowania spółdzielni, wpływ na  racjonalizację opodatkowania oraz ogólnie dbać o przejrzystość finansów.

 

14 kwietnia 2013 r. 

Witamy w gronie kandydatów NaszegoPojezierza Panią Mariannę Hołubowską. Zachęcamy do głosowania także na Panią Mariannę Hołubowską – kandydatka warta zaufania.

Hołubowska Marianna. Studiowała w Warszawie Handel Zagraniczny, a następnie romanistykę na Uniwersytecie w Nancy i w Strasburgu we Francji. Dyplomowany tłumacz - mówi biegle po francusku i po angielsku. Licencjonowany pilot wycieczek oraz przewodnik PTTK po województwie warmińsko-mazurskim. Pani Marianna Hołubowska bierze aktywny udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w systemie ciepłowniczym Olsztyna, które w sposób podstawowy dotyczą także mieszkańców SM Pojezierze. 

 

 

Drodzy Mieszkańcy !

 

Zamierzamy być prawdziwą Radą Nadzorczą. Będziemy nadzorować wydatkowanie Waszych pieniędzy, a nie uprawiać prywatę – jak to robiono dotychczas.

 

Po wyborze do rady podejmiemy niezwłoczne działania:

- obniżenia pensji prezesów z obecnych 30-40 tys./miesięcznie do kwot racjonalnych,

- weryfikacji „rozdawnictwa” tzw. mieszkań rotacyjnych wybranym osobom na przestrzeni lat,

- skończenie z praktyką obecnego zarządu i rady nadzorczej polegającą na budowaniu nowych bloków (ul. Kołobrzeska, ul. Piłsudskiego) i sprzedaży wybranym osobom (synowie prezesów, członkowie rady, pracownicy) po zaniżonych cenach – mieszkania sprzedawano po 3.800 zł/m2 + garaż za darmo. „Szczęśliwi nabywcy” sprzedają je teraz z zyskiem 80-90 tys. zł na jednym mieszkaniu.

- zapewnimy wykonanie wynikającego z ustawy obowiązku publikacji uchwał rady nadzorczej (w tym tych z wynagrodzeniem prezesów) w internecie – obecnie uchwały te są utajniane,

- zapewnimy prawidłowe informowanie spółdzielców o inwestycjach spółdzielczych. W „Echu Pojezierza” i w internecie będą podawane informacje dotyczące kryteriów wyboru konkretnych wykonawców oraz produktów (np. dlaczego windy tego producenta, a nie innego),

- posiedzenia rady nadzorczej przestaną być „herbatką z panem prezesem” – będą debatą o oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniu Państwa pieniędzmi,

- po obniżeniu kosztów biurokracji spółdzielczej podejmiemy działania żeby uzyskane oszczędności w wymierny sposób obniżyły comiesięczne koszty mieszkańców.   

 

  Powyżej nasi kandydaci i nasze podstawowe postulaty. Za dwa dni zaczynają się wybory. Dlatego też nie ma czasu na kolejne artykuły w temacie wyborów i już teraz temat należy dopełnić.

Dzisiaj (10.04.2013 r.) w skrzynkach pocztowych pojawiły się ulotki kandydatów - na papierze znanym nam z tzw „Echa Pojezierza”. Cóż na tych ulotkach? Znana nam od lat ta sama ekipa pod przewodnictwem Olgi Mokrej. Nie wiemy jak ta Olga Mokra i wielu jej znajomków z rady zamierza pogodzić zasadę ustawową, ograniczającą pobyt w radzie do dwóch kadencji, z kolejnym kandydowaniem. Mokra w radzie jest już od 2002 r., a więc 11 lat. Zapewne ostatnio załatwione sobie przez przewodniczącą Mokrą (jak i jej kolesi i koleżanek z rady) tanie mieszkanka przy ul. Kołobrzeskiej, to nie ostatnie „zadanie” do wykonania.

            Przeczytaliśmy na tych ulotkach „Spółdzielnia dla nas i dla pokoleń”. To już kompletna kpina! Istotnie - spółdzielnia dla was i dla waszych pokoleń. Prezesi i członkowie rady, którzy zapewnili za pół ceny mieszkanka sobie i swoim dzieciom mogą sobie powyższe nawet wykrzyczeć ze swoich nowych balkonów – „dla nas i dla naszych pokoleń”.     

            Ten ich projekt nowej-starej rady, to kolejne 3 lata na usługach Barańskiego. To kolejne miliony na rosnący co roku o 1 - 1,5 miliona fundusz płac, to dalsze podwyższanie wynagrodzeń prezesów (dlaczego nie np. 50 tys. miesięcznie ?), dalsze wyszukiwanie gruntów spółdzielczych na których Barański i Mokra i reszta dworu będą sobie i swoim dzieciaczkom budować mieszkanka za pół ceny.  

            Nie chcemy takiej SM Pojezierze - z jakimiś kolesiami, którzy kiedyś przyjechali na podbój Olsztyna i te swoje podboje realizują w naszej spółdzielni.

            Jeżeli rzetelnie spojrzymy w przeszłość spółdzielni, to dojdziemy do smutnego wniosku, że nigdy nie było w niej żadnych uczciwych wyborów. W PRL wszystko ustawiane.  Po 1989 r. nie lepiej. Ci wszyscy „wielcy” prezesi i ich rady nadzorcze, których „wielkość” mierzona jest strachem pracowników i ich rodzin przed utratą pracy i odpowiednio do tego zawsze poustawiane zebrania spółdzielcze.   

            Prezes Barański do ustawianych (pod siebie i swoją radę) wyborów przygotowywał się od lat.  Jego główny "legislator” czyli Krzysztof Sekściński (od 2006 r. członek rady i obecny 2013' kandydat do rady; pobyt w radzie też wykorzystał do nabycia fajnego mieszkanka przy ul. Kołobrzeskiej) konsekwentnie zmieniał statut SM Pojezierze – poprzez składnie wniosków na WZ. Legislatorowi udało się wprowadzić do statutu:

 

-  ciszę wyborczą podczas wyborów do rady nadzorczej – żaden kandydat do rady (nieprzychylny Barańskiemu) nie może się podczas Walnego Zgromadzenia wypowiedzieć: nie może nikomu dać ulotki; nie może nic powiedzieć mediom; w ogóle nic nie może. Oczywiście prezes Barański na WZ ma zawsze mikrofon w ręku i zagada swoją gwarą każdego,

-     tajność - jest 11 części Walnego Zgromadzenia. Legislator Sekściński tak zmienia statut, że przy wyborach do rady nadzorczej, żadna z 10 części Walnego Zgromadzenia nie wie na kogo oddała głosy i kto wygrał na danej części. Na tych 10 częściach wszystko ma być tajne. Dopiero 11 część walnego zgromadzenia (którą nazwiemy teraz po imieniu: 134 członków bez lokali, którzy nigdy nie powinni być członkami SM, przydupasów Barańskiego, których Barański przyjął sam do spółdzielni tyko po to żeby byli jego sprawną maszynką do ustawiania głosowań i innych spraw w spółdzielni) ma dokonać „podliczenia” głosów i ogłoszenia jedynie słusznych wyników,   

-   "wymienialność kart do głosowania" - jeżeli na karcie do głosowania uczciwy i zapobiegliwy członek prezydium częściowego Walnego Zgromadzenia postawi swoją parafkę, to nie będzie można jej podmienić. Dlatego powyższy legislator, na polecenie wiadomo kogo, wprowadza zmiany do statutu – każda parafka lub adnotacja oznacza nieważność głosu. Powyższe otwiera drogę do manipulacji kartami do głosowania i utratę kontroli spółdzielców nad ich autentycznością . 

  

     Podsumowując - nie wystarczy wystawić dobrych kandydatów do rady nadzorczej SM POJEZIERZE i oddać na nich swojego głosu.

     Uczciwi członkowie SM Pojezierze muszą być nie tylko obecni na częściowych Walnych Zgromadzeniach. Muszą też zgłosić się do udziału w prezydiach i komisjach skrutacyjnych, żeby pilnować uczciwości wyborów. W przeciwnym wypadku komisje zostaną "zwyczajowo" obsadzone pracownikami podporządkowanymi zarządowi. 

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions