LIST DO POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI

9 stycznia 2015 r.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kamienica-wybrancow-w-olsztynie-czyli-jak-buduje-spoldzielnia-pojezierze,320436.html

List do pośredników nieruchomości

 

  Poniżej prezentujemy list wysłany do wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami w Olsztynie, w którym apelujemy do nich o powstrzymanie się od współpracy z Barańskim w zakresie dotyczącym nieruchomości spółdzielczych.

 

Szanowni Państwo

 

 

  Występując w charakterze organizacji społecznej skupiającej członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie, kierujemy niniejszym gorącą prośbę do Państwa, jako osób zajmujących się zawodowo pośrednictwem w sprzedaży/wynajmie nieruchomości.

  Prezes SM Pojezierze Wiesław Barański, wykorzystując w sposób przestępczy fakt, że sprawuje w spółdzielni zarząd, przejął za ułamek ceny lokal użytkowy przy al. Piłsudskiego. Nie jest to pierwszy nieuczciwy przypadek dotyczący nieruchomości spółdzielni – poprzedził go proceder wyprowadzania mieszkań w tzw. kamienicy wybrańców przy ul. Kołobrzeskiej 7a. W/w wyprowadzanie nieruchomości godzi w majątek spółdzielni i jej mieszkańców – służy dorabianiu się takich chciwych i zdemoralizowanych osób jak Wiesław Barański, kosztem skromnie żyjących mieszkańców, często emerytów i rencistów. Środki pieniężne z uczciwej sprzedaży lokali lub ich wynajmu mogłyby posłużyć jako wsparcie mieszkańców, np. działalności remontowej spółdzielni. Niestety okazuje się, że mają służyć Barańskiemu do ciągłego bogacenia się.

   Lokal użytkowy przy al. Piłsudskiego stoi od ponad roku pusty. Jasnym jest dla nas, że prezes Barański, jako jego nieuczciwy właściciel, poszukuje obecnie okazji do jego wynajęcia lub sprzedaży z zyskiem. Jest duże prawdopodobieństwo, że próbuje on lub będzie próbował angażować biura pośrednictwa do swoich procederów. Dlatego też zwracamy się do Państwa z sugestią nie współpracowania z tym człowiekiem w sprawach dotyczących nieruchomości nielegalnie pozyskanych przez niego z SM Pojezierze. Każda kolejna, „udana” transakcja tego człowieka na majątku spółdzielni wyzwala u niego chęć kolejnych zawłaszczeń nieruchomości. Obecnie obserwujemy to na przykładzie gruntów parkingów społecznie strzeżonych. W naszej ocenie, ewentualne pośrednictwo dla Barańskiego będzie godziło w zasady Kodeksu Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości uchwalonego przez P.F.R.N .

   Jednocześnie informujemy, że wobec przyszłych, jakichkolwiek zachowań prezesa Barańskiego wobec lokalu użytkowego przy al. Piłsudskiego, które będą służyły jemu jego celom, tj. dorabianiu się na majątku spółdzielczym, planujemy zintensyfikowane akcje happeningowe mające służyć bojkotowi sprzedaży lub usług w w/w lokalu. Mamy też powody oczekiwać dużego odzewu i zaangażowania mieszkańców SM Pojezierze w w/w bojkot.        

 

Ruch Społeczny

naszepojezierze.olsztyn.pl

 

Gościmy

Odwiedza nas 294 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1127406

Kubik-Rubik Joomla! Extensions