Sprawy parkingowe – aktualne stanowisko

26 listopada 2015 r.

 

  Sprawy parkingowe – aktualne stanowisko

 

  W dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie odbyła się pierwsza sprawa dotycząca opróżnienia miejsca parkingowego jednego z naszych kolegów „parkingowców”. Sprawa jest o tyle decydująca, że ma ona miejsce jako pierwsza po wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23.10.2015 r. oddalającego nasze powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały parkingowej rady nadzorczej. Pomimo niekorzystnego, co do zasady, rozstrzygnięcia S.A. w Białymstoku płynie z niego wartościowa dla spółdzielców wykładnia przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 4 ust. 8 w/w ustawy członkowie spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni. Sąd Apelacyjny stwierdził, że z uwagi na roszczenie z w/w przepisu interes prawny spółdzielcy jest dostatecznie chroniony w tym właśnie roszczeniu. Jeżeli więc spółdzielnia mieszkaniowa wprowadza podwyżkę opłaty lub zupełnie nową opłatę i na tej podstawie kieruje sprawę do Sądu, to ma obowiązek wykazać zasadność tej opłaty, jej zgodność rachunkową, brak wzbogacania się kosztem spółdzielcy. Wprowadzony przymus podpisywania „umów parkingowych” i obłożenie kosztami, które już są zawarte w dotychczasowej opłacie eksploatacyjnej plus obłożenie kosztami wykreowanymi z tytułu „opłaty ogólnoadministracyjnej”, zwiększonego podatku od nieruchomości z tytułu rzekomego prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię na parkingach oraz bezzasadnego podatku VAT, mają charakter wzbogacania się przez spółdzielnię kosztem spółdzielców.    

 

  W sprawie sądowej wnieśliśmy o zobowiązanie powódki do złożenia dokumentów spełniających wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

  • zawierających obliczenia opłaty eksploatacyjnej, w której zawierają się opłaty związane z utrzymywaniem wszystkich nieruchomości wspólnych w SM Pojezierze,
  • zawierających obniżenie opłaty eksploatacyjnej ogółowi mieszkańców SM Pojezierze, w związku z rozpoczęciem pobierania opłat od społeczności parkingów społecznie strzeżonych,

na okoliczności ponoszenia przez pozwanego opłat związanych z nieruchomościami wspólnymi w opłacie eksploatacyjnej oraz próby podwójnego pobierania opłat. 

 

  Sąd zobowiązał pełnomocnika SM Pojezierze do realizacji w/w wniosków dowodowych.

Następna rozprawa w dniu 21.01.2016 r.

 

  Umowy parkingowe przewidują płacenie przez Państwa po raz drugi, tego co jest już ujęte w opłacie eksploatacyjnej. Ponadto mogą one być łatwo wypowiedziane (okres wypowiedzenia - jeden miesiąc), co może też w konsekwencji doprowadzić do wywłaszczenia Państwa z miejsc parkingowych, jak i z poniesionych na te miejsca nakładów. To, że pozostała w obrocie blankietowa, bezkwotowa uchwała rady nadzorczej, wcale nie oznacza, że wygenerowane sztucznie koszty pozostają poza kontrolą sadową, której to kontroli będzie dokonywał Sąd Rejonowy w Olsztynie.

 

r.pr. Maciej Janowski  

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 295 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1127406

Kubik-Rubik Joomla! Extensions