KANDYDAT NA POSŁA INTERWENIUJE W SPRAWIE WYCINKI DRZEW

8 października 2019 r.

Kandydat na posła interweniuje w sprawie wycinki drzew.

 

  Napisał do nas Pan Bartosz Grucela. Mieszka na terenie naszej spółdzielni. Codziennie dojeżdża do pracy rowerem terenami SM Pojezierze. We wrześniu pod blokami ul. Żołnierska 21, 23 i 25 zatrzymała go wycinka drzew i krzewów. Jest to już druga wycinka. Pierwsza miała miejsce 1.03.2017 r. w ramach tzw. Lex Szyszko. W międzyczasie Lex Szyszko zmieniono. Obecnie znowu potrzebne jest zezwolenie na wycinkę. W 2017 r. Barański ogołocił teren z większości drzew (pisaliśmy o tym w 2017 i 2018 r.), pozostawiając łaskawie trochę roślinności pod blokami. We wrześniu 2019 r. dokończył dzieło zniszczenia. Teraz roślinności już nie ma tam wcale. Pan Bartosz udokumentował fotograficznie w/w wandalizm i wystąpił do odpowiednich organów o interwencję – publikujemy w załączeniu wystąpienie, które nam przesłał oraz zdjęcia. Powyższe jest dla nas pozytywnie zaskakujące i budujące. Możemy jednak liczyć na wsparcie. W 11 letniej historii naszegopojezierza nie przypominamy sobie żadnego budującego kontaktu z posłem, senatorem czy innym działaczem politycznym. 

  Może nie wszystkim znany - choć olsztyńskim społecznikom znany bardzo dobrze – Pan Bartosz startuje właśnie w najbliższych wyborach.  W jego internetowym dossier czytamy: „Urodzony 24 stycznia 1986 r. w Olsztynie. Ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował również na Universitat Autonoma de Barcelona. Od 2014 r. pracuje w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Miejski aktywista, działacz społeczny i samorządowy. Członek Zarządu Krajowego Razem oraz Sekretarz Rady Osiedla Kormoran w Olsztynie.”

  W 2013 r. powstała w Sejmie Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Wiosną 2013 r. w początkach jej funkcjonowania zaproszono nawet przedstawicieli spółdzielców (w tym nas) do udziału w tej komisji. Mogliśmy wówczas spotkać na niej przedstawicieli naszego regionu – wówczas jeszcze posłankę Lidię Staroń oraz posła Jerzego Szmita. Poseł Szmit na komisji drzemał, a 2 lata później w 2015 r. próbował wypromować prezesa SM Pojezierze na senatora. Po dwóch latach ględzenia komisja zakończyła swoją działalność niczym i zakończyła się też 7 kadencja Sejmu. W 8 kadencji żadnej kontynuacji nie było – nie ma w Sejmie żadnej komisji ds. spółdzielni mieszkaniowych. Projekty rządowe także nie zmieniają patologii w SM.   

http://wyborcza.biz/biznes/1,147758,13436741,Rewolucja_w_spoldzielniach_mieszkaniowych.html?disableRedirects=true

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMND&NrKadencji=7&KodKom=NPS

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1011864,prawa-czlonkow-spoldzielni-nadal-tylko-iluzoryczne.html

               

  Jak widać potrzebujemy w Sejmie reprezentantów, którzy z jednej strony znając i rozumiejąc zakres patologii w spółdzielniach, będą też w stanie przeforsować zmiany prawne. Należy przestać pisać „rewolucyjne” projekty „kompleksowych zmian”, które są potem latami procedowane, a ostatecznie trafiają do kosza. Należy zmieniać konkretne przepisy. Państwo w PRL uposażyło spółdzielnie bezpłatnie w grunty i wsparło finansowo w budowie bloków. Jest to więc majątek społeczny. Prawem i obowiązkiem Państwa jest obecnie kontrolować ten majątek tj. poczynania prezesów i ich tzw. rad nadzorczych.

  Bartosz Grucela jest jednym z nielicznych kandydujących, który po pierwsze mieszka na terenie SM Pojezierze. Po drugie - jak widać z powyższego - jest wrażliwy na niszczenie przyrody na terenie spółdzielni. Po trzecie jest wykształcony, otwarty na ludzi i z młodym, jasnym umysłem. Dlatego też naszepojezierze popiera Bartosza Grucela w staraniach o mandat poselski, żywiąc przekonanie, że uzyskując mandat poselski będzie czynił rzeczywiste starania na rzecz ukrócenia patologii w spółdzielniach mieszkaniowych, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń takich stowarzyszeń, jak np. naszepojezierze.

 

Gościmy

Odwiedza nas 317 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1127236

Kubik-Rubik Joomla! Extensions