Jak to się robi w SM

JAK TO SIĘ ROBI W SM POJEZIERZE

Czyli co zrobić, żeby uczestnicy Zebrań Grup Członkowskich nie mogli nic zrobić.

Według Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku (pismo z dnia 22.09.2008 r.) w świetle orzecznictwa sądowego zbytnie formalizowanie realizacji uprawnień ZGCz może prowadzić do ograniczenia ich kompetencji. Powstała sytuacja, że z przyczyn formalnych, niektóre Zebrania Grup Członkowskich uzyskały możliwość podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Przedstawicieli, a inne możliwości takiej nie miały. Według Związku, nie jest możliwym, aby w sprawach należących do podstawowych uprawnień Grup Członkowskich, tj. powoływania i odwoływania Przedstawicieli na ZPCz, wnioski członków tych organów nie były dopuszczone do głosowania jak to miało miejsce np. na Zebraniu V Grupy w dniu 10.05.2008 r. Według Związku, umożliwienie Członkom Spółdzielni uczestniczącym w Zebraniach tych Grup Członkowskich wcześniejszego zweryfikowania we właściwym głosowaniu dotychczasowych Przedstawicieli, oczyści niedobrą atmosferę panującą w Spółdzielni, związaną z poczuciem braku rzeczywistego wpływu członków na bieg spraw ich dotyczących.

Powinno być tak jak powyżej.

Na Zebraniu Grupy Członkowskiej nr V w dniu 10.05.2008 r. w Agorze było tak (fragmenty protokołu ZGCz nr V):

- Pani Orłowska Krystyna- mandat nr 40 zgłosiła wniosek o odwołanie wszystkich delegatów na Zebranie Przedstawicieli,

- sprzeciw do porządku obrad wniosła p. Stańczak Halina– mandat nr 22, chcąc wprowadzić punkt odwołania wszystkich delegatów na Zebranie Przedstawicieli,

- Radca prawny – p. Godlewski Zbigniew wyjaśnił, że porządek obrad zatwierdza Rada Nadzorcza i w takiej sytuacji można zmienić kolejność punktów, lecz na dodanie dodatkowego punktu jest już za późno,

- Pani Stańczak Halina – mandat nr 22, chcąc wprowadzić punkt odwołania wszystkich delegatów i wybór nowych delegatów na Zebranie Przedstawicieli wniosła wniosek formalny i chciała poddać ww. punkt pod głosowanie,

- Radca Prawny – p. Godlewski Zbigniew wyjaśnił, że taka uchwała nie będzie zgodna z prawem dodając, iż członkowie mają jednak prawo poddać ową uchwałę pod głosowanie.

- P.Z.Godlewski powołał się na § 53 ust. 4 Statutu SM Pojezierze wyjaśnił, iż potrzebna jest 1/5 głosów osób uprawnionych w danej grupie wniesienia wniosku na 7 dni przed zapoznaniem się z porządkiem obrad,

- Pani Stańczak Halina – mandat nr 22 nalegała o poddanie jej wniosku pod głosowanie, - Z.Godlewski, jeszcze raz przytoczył § 53 ust. 4 statutu, - Pan Z.Godlewski, kolejny raz przytoczył § 53 ust. 4 statutu,

- Pan Monkiewicz Henryk – mandat nr 38 – tego co jest zapisane w statucie nie można odnieść do zaistniałej sytuacji, ponieważ jest to niezgodne z prawdą. Twierdząc, ze jest złożony wniosek formalny i należy go przegłosować, a następnie wprowadzić do porządku obrad,

- Pani Grażyna Kowalska – mandat nr 47 – po raz kolejny zwróciła się do radców prawnych z zapytaniem, czy można zmienić porządek obrad, czy też nie?

- Pan Z.Godlewski, próbował przekonać członków żeby nie wprowadzali zmian do porządku obrad, ponieważ jest to niezgodne z prawem spółdzielczym i Statutem SM Pojezierze,

- Pani Jagiełło Kazimiera-mandat nr 24- wnosi wniosek formalny o odwołanie delegatów na Zebranie Przedstawicieli i przegłosowanie ww. wniosku,

- Pan Z.Godlewski, znowu przytoczył § 53 ust. 4 Statutu SM Pojezierze,

- P. Żabiński Edward- mandat nr 11 – powoływał się na obrady Sejmu,

- Pan Z.Godlewski, przytoczył jeszcze raz ustawę Spółdzielniach Mieszkaniowych z 1982 r.,

- P.Z.Godlewski przytoczył ustawę, wyjaśniając, co to jest zebranie zwyczajne i zebranie nadzwyczajne,

- w tym samym czasie około 17.15 wyszło około 1/3 osób obecnych na sali.

Jak widać powyżej, członkowie Grupy Nr V usłyszeli 9 razy od przedstawiciela spółdzielni, że jeżeli zrealizują swoją wolę i odwołają dotychczasowych delegatów na ZP i wybiorą nowych, to złamią prawo. Ostatecznie bezsilni rozeszli się do domów. Delegatami ich grupy pozostało 7 dotychczasowych osób – w tym 5 pracowników spółdzielni i jeden pan znajomy przewodniczącej Olgi Mokrej.

W SM

W SM

W SM

W SM

W SM

Gościmy

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions