Wybory do Rady Nadzorczej SM Pojezierze 2013 r.

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu SM Pojezierze będą miały miejsce wybory do Rady Nadzorczej.

            Media prezesa Barańskiego (smp.olsztyn.pl, „Echo Pojezierza") oraz zawiadomienia o WZ milczą na temat wyborów. Dlaczego ? Dlatego, że oni już sobie wszystko zwyczajowo poukładali i klika będzie się zwyczajowo sama „wybierać”.

 

            Dajmy im odczuć, że spółdzielnia nie jest ich prywatnym folwarkiem !

 

         Zachęcamy wszystkie aktywne osoby do kandydowania do Rady Nadzorczej !

 

         Jak tylko przyjdą na zebrania aktywne i uczciwe osoby, gotowe do udziału w komisjach skrutacyjnych (zapewniając nie dopuszczenie do komisji posłusznych Barańskiemu pracowników), to naprawdę są szanse na uczciwe wybory.

 

         Wniosek – zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej - poniżej do pobrania.  

         Biorąc pod uwagę niżej wymieniony termin na zgłaszanie kandydatur, zgłoszenia należy dokonać jak najszybciej.

 

 

Parę istotnych informacji o radzie nadzorczej ze statutu SM Pojezierze:

 

§ 35
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi do 15 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatury na członków Rady Nadzorczej w siedzibie Zarządu, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno nastąpić na piśmie, zawierać imię i nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania kandydata oraz osoby zgłaszającej.
3. Zgłoszenie dokonane w trybie ust. 2 powinno zawierać pisemne oświadczenie kandydata:
1) o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
2) o niekaralności za przestępstwo,
3) o braku zadłużenia wobec Spółdzielni.
4) o nienaruszaniu zakazu konkurencji.

§ 36
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się dnia następnego po upływie kadencji dotychczasowego składu Rady, natomiast kończy się z dniem wyboru nowego składu Rady na Walnym Zgromadzeniu.

 

wzór do pobrania (na pliku poniżej kliknąć prawym klawiszem myszki i wybrać - zapisz grafikę lub plik, obraz jako i otworzyc oraz wydrukować za pomoca przeglądarki zdjęć. Możliwe jest wysłanie wzoru zgłoszenia, zgłoszenie kierować na adres e-mail administratorów strony w zakładce strona główna Masz ciekawy temat lub informacje NAPISZ do nas

alt

Zaznacz tekst poniżej i skopiuj go do dowolnego edytora i wydrukuj

 

 

                                                                                                       Olsztyn, marzec 2013 r.

 

Osoba zgłaszająca:

 

imię i nazwisko:

 

adres:

 

nr PESEL:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                           Pojezierze w Olsztynie

                                                                           

 

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej SM POJEZIERZE

 

W trybie § 35 ust. 2  statutu niniejszym zgłaszam osobę:

 

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………,

 

nr PESEL kandydata: ………………………………………………………………..,

 

adres kandydata: …………………………………………………………………….,

 

 

na kandydata do Rady Nadzorczej SM Pojezierze - w wyborach na Walnym Zgromadzeniu w 2013 r.

                                     

                                     ..........................................

                                                                                                      podpis zgłaszającego

                           

 

 Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie oraz oświadczam, że:

- nie jestem karany za przestępstwo,
- nie mam zadłużenia wobec Spółdzielni,
- nie naruszam zakazu konkurencji.

 

 …………………………………….

 podpis kandydata

Gościmy

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions