Obniżamy bizantyjskie wynagrodzenia prezesów !

17 kwietnia 2012 r.

 

Obniżamy bizantyjskie wynagrodzenia prezesów !

 

Gdzie i kiedy? Na zebraniach Walnego Zgromadzenia – już od piątku 20.04.2012 r.

http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,11469595,Pojezierze__11_tys__zl_dla_prezesa_i_ani_grosza_wiecej.html

W trybie § 29 ust. 3 statutu zgłosiliśmy projekty uchwał dotyczące zmian w statucie, z żądaniem umieszczenia głosowania nad nimi w porządku obrad wszystkich części najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej POJEZIERZE w 2012 r.

 Zmiana § 45 ust. 2 przez nadanie mu brzmienia:

„Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwalając regulamin wynagradzania członków Zarządu. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, liczone jako średniomiesięczne w skali roku wraz ze wszystkimi dodatkami, premiami i nagrodami, nie może przewyższać kwoty 11.000 zł brutto, a Wiceprezesów Zarządu kwoty 8.000 zł brutto”

Jak widać są to nadal kwoty znaczne. Nie zamierzamy wszak prezesów upokarzać i wdawać się w dyskusję w temacie, że menedżer musi zarabiać więcej niż przeciętna. Naszym zdaniem menedżer w spółdzielni mieszkaniowej w Olsztynie nie może jednak zarabiać tak jak teraz: powyżej 30.000 zł/miesięcznie (prezes), czy ponad 20.000 zł (wiceprezes). 

Nie dajmy się zwieść opowieściom prezesa Barańskiego - które z pewnością pojawią się na zebraniach - w takim stylu, że muszą bardzo dużo zarabiać bo są tacy świetni i pozyskują środki unijne. Na razie pewne jest tylko, że w ramach powyższego spółdzielnia ma wydać z wziętych kredytów 70 mln zł i jak wyda te pieniądze zgodnie z bardzo rygorystycznymi kryteriami, to jest szansa na uzyskanie 30 mln zł refundacji. Czym się ten proces inwestycyjny w spółdzielni zakończy? W przyszłości zobaczymy.

Tak jak spółdzielcy mają prawo w statucie określić górny próg wynagrodzenia prezesów, tak samo prezesi na kolejnych Walnych Zgromadzeniach mogą prosić spółdzielców o podwyżkę. Nie możemy dłużej pozostawiać tego w kompetencjach tej rady nadzorczej, która najwyraźniej nie zna umiaru i swojej roli.      

             W związku z tym, że pojawiły się głosy krytyki, co do proponowanej wysokości w/w uposażeń, zgłosiliśmy także poprawkę z kwotami odpowiednio niższymi: prezes 9.000 zł i wiceprezesi 7.000 zł. Spółdzielcy będą więc mogli - według uznania - głosować zarówno za tymi kwotami lub za wyżej wymienionymi.   

          Ponadto zgłosiliśmy wniosek poniższej zmiany w statucie:

Dodanie w § 24 ustępu 6 o treści: „Członkowie spółdzielni zgłaszający projekty uchwał do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz członkowie spółdzielni będący kandydatami do Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w każdej części Walnego Zgromadzenia, na której będą odbywały się w/w głosowania lub wybory, bez względu na ustalone przez Radę Nadzorczą zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Wyżej wymienieni członkowie mogą głosować tylko na części Walnego Zgromadzenia, do której zostali przypisani. Na części Walnego Zgromadzenia, do której nie zostali przypisani, mogą występować w prezentacji projektów uchwał i ich uzasadnienia lub w ramach prezentacji jako kandydaci do Rady Nadzorczej.”        

       Powyższy zapis w statucie da szansę, na chociaż minimalną demokrację w podejmowaniu uchwał i wyborze członków rady nadzorczej.

Gościmy

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

Odwiedziło Nas 1129566

Kubik-Rubik Joomla! Extensions